Groen en blauw huis

Ontstaan in 2012, is het GROEN EN BLAUW HUIS (GBH) een vzw die nauw samenwerkt met de gemeente Anderlecht voor het behoud van de LANDELIJKE BESTEMMING VAN NEERPEDE (de laatste grote landbouwzone van Brussel).

Het Groen en blauw huis organiseert activiteiten om functies van deze landelijke omgeving in Brussel op sociaal, milieu- en economisch vlak te dynamiseren en in de verf te zetten. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen schrijft deze organisatie zich in in netwerken met lokale partners, verenigingen en organisaties om samen te werken rond twee specifieke thema’s :

BIODIVERSITEIT

 

DUURZAME VOEDING

 

Het Groen en blauw huis zet zich in voor het behoud van Neerpede met behulp van twee teams.

Team EDUCATIE

 

Om te sensibiliseren rond duurzame voeding en biodiversiteit organiseren we wandelingen, workshops, vrijwilligerswerk in de moestuin en animatiecycli voor een breed publiek: scholen, gezinnen, kinderen, volwassenen en verenigingen. Onze animaties vinden vooral plaats in open lucht.

We beschikken over een tuin met het Réseau Nature-label, een moestuin (ChAM), een bosje (la Boisette) en maken ook dankbaar gebruik van de vijvers in het Pedepark en het omliggende platteland.

Team BEGELEIDING

 

Het Groen en blauw huis begeleidt projecten rond duurzame voeding in het kader van het project BOERENBRUXSELPAYSANS, gefinancierd door Europa en het Brussels Gewest via het EFRO-fonds. Dit pilootproject wil lokale productie en voedselverwerking stimuleren voor alle Brusselaars.

Het Groen en blauw huis begeleidt ondernemers die een project opstarten rond voedselverwerking en ondersteunt de uitbouw van korte ketens.